Werkwijze

Motorische problemen worden vaak geconstateerd door het consultatiebureau, door school of door ouders zelf.

Als een kind bij ons wordt aangemeld, zal eerst een intake met ouder(s) en kind plaatsvinden. Daarna volgt een uitgebreid motorisch onderzoek, afhankelijk van de hulpvraag. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt, wat wordt besproken met ouders. Er wordt een behandeldoel en behandelplan opgesteld en aan de hand hiervan zal tijdens de therapie worden gewerkt. Hierna wordt de therapie gestart en gaat de therapeut samen met het kind aan de slag. Spelenderwijs worden motorische vaardigheden aangeleerd en eigen gemaakt. Plezier van het kind staat hierbij op de eerste plaats!

Zuigelingen worden (vaak) aan huis behandeld zodat er gerichte hanterings- en speladviezen gegeven kunnen worden aan ouders. Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar zullen in de praktijk behandeld worden. De periode waarin behandeld wordt is afhankelijk van de hulpvraag en de aard en omvang van de klacht.

Uiteraard wordt er tijdens de periode van behandelen afgestemd met ouders, verzorgers en leerkracht over de vorderingen van de behandeling en over eventuele begeleiding thuis of in de klas.