Kindertherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind, maar dat kinderen huppelen, springen, grijpen, kruipen, klimmen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen of zijn angstig of gespannen tijdens het bewegen. Dan kan er mogelijk sprake zijn van een bewegingsprobleem of een vertraging in de motorische ontwikkeling. De therapeuten van Speel, Beweeg en Leer zijn gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van 0 tot 16 jaar. Plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind. Daarom is het belangrijk om deze problemen vroeg te signaleren.

Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Motoriek bestaat uit volgende onderdelen:

  • evenwicht
  • grof motorische vaardigheden
  • oog-hand coördinatie/balvaardigheid
  • ruimtelijke oriëntatie
  • fijn motorische vaardigheden
  • schrijfmotoriek
  • sensomotorische informatieverwerking / prikkelverwerking

Kindertherapie praktijk Speel, Beweeg en Leer kan u helpen met het vaststellen van eventuele motorische en/of zintuigelijke problemen van uw kind en daar een behandelplan voor opstellen.