Welkom

Welkom op de website van Speel, Beweeg en Leer Kinderfysiotherapie!

Net als u maken veel ouders zich weleens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signaleren van anderen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of het consultatiebureau. Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn?

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed. Maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn (motorische) ontwikkeling, omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

Een kind met een (motorische) ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Aanmelden bij Speel, Beweeg en Leer kan telefonisch, via de mail, of via het aanmeldformulier.